Domarersättning

I enlighet med klubbarnas beslut gäller from. 2017 följande ersättning när domare tillsätts av Skånes Golfförbund:


Distriktsdomare - betalas av klubben

Dagsarvode inklusive matersättning utgår med 2% av gällande basbelopp per tävlingsdag.
Basbelopp 2020 = 47300:-
Dagsarvode = 2% av 47300:- = 946:- skattefritt
Arvode förbesök = 0.5 dagsarvode
Reseersättning = 26.50:-/mil skattepliktigt alt. 18.50:-/mil skattefritt.

Skatteregler

Enligt Skatteverket betraktas domare och tävlingsfunktionärer som idrottsutövare vilket innebär
att upp till ett halvt basbelopp, dvs 23650:- (år 2020), kan utbetalas till samma person utan att
skatt behöver dras, arbetsgivaravgift betalas eller redovisning ske i arbetsgivardeklaration.
Ersättning skall dock anges i kontrolluppgift.