Domarersättning

I enlighet med klubbarnas beslut gäller from. 2017 följande
ersättning när domare tillsätts av Skånes Golfförbund:


Distriktsdomare betalas av arrangerande klubb.

Arvode 2021

Dagsarvode inklusive matersättning utgår med 2% av gällande basbelopp per tävlingsdag.
Basbelopp 2021 = 47600:-
Dagsarvode = 2% av 47600:- = 952:-
Arvode förbesök = 0.5 dagsarvode
Reseersättning = 26.50:-/mil skattepliktigt.

Skatteregler 2021

Enligt Skatteverket betraktas domare och tävlingsfunktionärer som idrottsutövare vilket innebär
att upp till ett halvt basbelopp, dvs 23800:- (år 2021), kan utbetalas till samma person utan att
skatt behöver dras, arbetsgivaravgift betalas eller redovisning ske i arbetsgivardeklaration.
Ersättning skall dock anges i kontrolluppgift.