Domarersättning

I enlighet med klubbarnas beslut gäller from. 2017 följande
ersättning när domare tillsätts av Skånes Golfförbund:


Distriktsdomare betalas av arrangerande klubb.

Arvode 2022

Dagsarvode inklusive matersättning utgår med 2% av gällande basbelopp per tävlingsdag.
Basbelopp 2022 = 48300:-
Dagsarvode = 2% av 48300:- = 966:-
Arvode förbesök = 0.5 dagsarvode
Reseersättning = 26.50:-/mil skattepliktigt.

Skatteregler 2022

Enligt Skatteverket betraktas domare och tävlingsfunktionärer som idrottsutövare vilket innebär
att upp till ett halvt basbelopp, dvs 24150:- (år 2022), kan utbetalas till samma person utan att
skatt behöver dras, arbetsgivaravgift betalas eller redovisning ske i arbetsgivardeklaration.
Ersättning skall dock anges i kontrolluppgift.