Utbildning

GOLFREGLER/TÄVLINGSLEDNING

Om du är intresserad av golfregler och tävlingsledning är du välkommen på utbildning!
Utbildningsupplägget i Golfsverige är framtaget i samarbete med R&A och är fördelat på olika nivåer.
Nivå 2 är nu öppen för alla regelintresserade. 

Här är utbildningarna som kommer att finnas under 2022:

 

Klubbpresentation för medlemmar

Utbildningen är perfekt för den vanliga golfaren och genomförs till exempel på en regelkväll på klubben eller i samband med Grönt Kort kurser. Hålls av en Nivå 1 eller Nivå 2 utbildad regelansvarig på golfklubben. Kontakta din golfklubb för aktuella kurser.

R&A Nivå 1 - Nytt datum 6 mars.

Främst för klubbens regelansvariga, TK-ordförande, tränare, klubbchef men passar också dam-, senior-, elit-, junior- och tävlingskommitté. Till målgruppen hör också golfspelaren med stort intresse för att kunna golfreglerna. Räkna med c:a 8 timmar. Antingen över en hel dag eller uppdelat på ett antal tillfällen. Efter genomgången utbildning får deltagarna ett R&A Diplom.

Arrangeras Söndagen den 6 mars 2022, 8.30-16.00 på Quality Viev Hotell vid Hyllie Malmö.
Sista anmälningsdag 28 januari 2022, först till kvarn gäller. Begränsat antal platser kvar. Kostnad 600 kr.
Anmälan görs till Skånes Golfförbunds kansli Christin Gustafsson, kansli@skgf.se 

R&A Nivå 2 - Nya datum 19 och 26 mars


Utbildningen är öppen för alla regelintresserade som gått nivå 1 utbildning.
Utbildningen går igenom det mesta på en grundligare nivå. En del av utbildningen bedrivs utomhus med praktiska övningar. Räkna med c:a 12 timmar fördelat på 2 utbildningstillfällen.
Utbildningen avslutas med ett frivilligt regelprov. Efter genomgången utbildning får deltagarna ett R&A Diplom.
Intresserade har dessutom möjlighet att gå vidare till ett förordnande som Distrikts Domare. Ska då ta ett obligatoriskt regelprov.

Arrangeras under två dagar. Dag 1: 19:e Mars mellan 8.30 och 14.00 på Skyrups Golf och Hotell. Dag 2: 26:e mars mellan 9.00 och 16.00 på Barsebäcks GCC. Kostnad 1000 kr.
Sista anmälningsdag 15 mars.
Anmälan görs till Skånes Golfförbunds kansli Christin Gustafsson, kansli@skgf.se

Tävlingsledning- 23 april 2022 - OBS Ny sista anm dag 14/4

Målgrupp: Intresserade från Skånes golfklubbar som ska/vill agera som tävlingsledare/tävlingsfunktionärer på golfklubben.

Kursinnehåll:
* Tävlingsledningens organisation
* Hur man preparerar en bana ut ett tävlings och regelperspektiv
* Förberedelser och agerande före, under och efter en tävling
* Avbrott i spelet

Vi rekommenderar deltagarna att genomföra webbutbildning i GIT Tävling då detta inte ingår i kursen.

Arrangeras den 23 april. Kostnad 600 kr. Lokal meddelas senare beroende på hur många deltagare det blir.
Sista anmälningsdag 14 april 2022. Max 30 deltagare först till kvarn gäller.
Anmälan görs till Skånes Golfförbunds kansli Christin Gustafsson, kansli@skgf.se


AKTUELLA DATUM KOMMER ATT LÄGGAS UT PÅ SKÅNES GOLFFÖRBUNDS HEMSIDA.