Utbildning

GOLFREGLER/TÄVLINGSLEDNING

 

Nedanstående utbildningar kommer att erbjudas under 2023. 

Klubbpresentation för medlemmar

Utbildningen är perfekt för den vanliga golfaren och genomförs till exempel på en regelkväll på klubben eller i samband med Grönt Kort kurser. Hålls av en Nivå 1 eller Nivå 2 utbildad regelansvarig på golfklubben. Kontakta din golfklubb för aktuella kurser.

R&A Nivå 1 den 11 februari

Främst för klubbens regelansvariga, TK-ordförande, tränare, klubbchef men passar också dam-, senior-, elit-, junior- och tävlingskommitté. Till målgruppen hör också golfspelaren med stort intresse för att kunna golfreglerna. Räkna med c:a 8 timmar. Antingen över en hel dag eller uppdelat på ett antal tillfällen. Efter genomgången utbildning får deltagarna ett R&A Diplom.

Sista anmälningsdag 31/1. Pris 800:- lunch och fika ingår.

Anmälan sker till Skånes Golf Distrikts kansli på kansli@skgf.se 

R&A Nivå 2 den 4-5 mars

Utbildningen är öppen för alla regelintresserade som gått nivå 1 utbildning.
Utbildningen går igenom det mesta på en grundligare nivå. En del av utbildningen bedrivs utomhus med praktiska övningar. Räkna med c:a 12 timmar fördelat på 2 utbildningstillfällen.
Utbildningen avslutas med ett frivilligt regelprov. Efter genomgången utbildning får deltagarna ett R&A Diplom.
Intresserade har dessutom möjlighet att gå vidare till ett förordnande som Distrikts Domare. Ska då ta ett obligatoriskt regelprov.

Sista anmälningsdag 22/2.  Pris 1100:- lunch och fika ingår.

Anmälan sker till Skånes Golf Distrikts kansli på kansli@skgf.se 

Distriktsdomarutbildning. 

Öppen för dom som genomfört regelprovet i Nivå 2. Utbildningen sker löpande under tävlingssäsongen (maj - oktober) och skall ge deltagarna teoretiska och praktiska kunskaper/verktyg att självständigt kunna utföra distriktsdomaruppdrag. Deltagarna följer bl.a. med erfarna Distriktsdomare/Förbundsdomare på minst 3 tävlingsdagar och en besiktningsdag under tävlingssäsongen.

Tävlingsledning den 15 april

Målgrupp: Intresserade från Skånes golfklubbar som ska/vill agera som tävlingsledare/tävlingsfunktionärer på golfklubben.

Kursinnehåll:
* Tävlingsledningens organisation
* Hur man preparerar en bana ur ett tävlings och regelperspektiv
* Förberedelser och agerande före, under och efter en tävling
* Avbrott i spelet

Sista anmälningsdag 5/4. Pris 800:- lunch och fika ingår.

Anmälan sker till Skånes Golf Distrikts kansli på kansli@skgf.se 

Ytterligare utbildningar kan eventuellt tillkomma.


AKTUELLA DATUM KOMMER ATT LÄGGAS UT PÅ SKÅNES GOLFFÖRBUNDS HEMSIDA.