Utbildning

GOLFREGLER/TÄVLINGSLEDNING

Om du är intresserad av golfregler och tävlingsledning är du välkommen på utbildning!
Utbildningsupplägget i Golfsverige är framtaget i samarbete med R&A och är fördelat på olika nivåer.
Nivå 2 är nu öppen för alla regelintresserade. 

Här är utbildningarna som kommer att finnas under 2022:

Covid restriktioner

På gund av läget i Sverige med Covid kommer vi tyvärr vara tvungna att skjuta upp eller helt ställa in våra utbildningar. Vi kommer att återkomma när detta är möjligt.

Klubbpresentation för medlemmar

Utbildningen är perfekt för den vanliga golfaren och genomförs till exempel på en regelkväll på klubben eller i samband med Grönt Kort kurser. Hålls av en Nivå 1 eller Nivå 2 utbildad regelansvarig på golfklubben. Kontakta din golfklubb för aktuella kurser.

R&A Nivå 1 - INSTÅLLD

Främst för klubbens regelansvariga, TK-ordförande, tränare, klubbchef men passar också dam-, senior-, elit-, junior- och tävlingskommitté. Till målgruppen hör också golfspelaren med stort intresse för att kunna golfreglerna. Räkna med c:a 8 timmar. Antingen över en hel dag eller uppdelat på ett antal tillfällen. Efter genomgången utbildning får deltagarna ett R&A Diplom.

Arrangeras den Lördagen den 22 Januari 2022, 8.30-16.00 på Quality Viev Hotell vid Hyllie Malmö.
Sista anmälningsdag 10 januari 2022, först till kvarn gäller. Begränsat antal platser. Kostnad 600 kr.
Anmälan görs till Skånes Golf förbunds kansli Christin Gustafsson, kansli@skgf.se

På grund av rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten är utbildningen inställd tv. 

R&A Nivå 2 - INSTÄLLD

Utbildningen går igenom det mesta på en grundligare nivå. En del av utbildningen bedrivs utomhus med praktiska övningar. Räkna med c:a 12 timmar fördelat på 2 utbildningstillfällen. Utbildningen är öppen för alla regelintresserade som gått nivå 1 utbildning.
Utbildningen avslutas med ett frivilligt regelprov. Efter genomgången utbildning får deltagarna ett R&A Diplom.
Intresserade har dessutom möjlighet att gå vidare till ett förordnande som Distrikts Domare. Ska då ta ett obligatoriskt regelprov.

Arrangeras under två dagar. 6:e och 19:e mars Kostnad 800 kr.
Sista anmälningsdag 21 februari.
Anmälan görs till Skånes Golf förbunds kansli Christin Gustafsson, kansli@skgf.se

På grund av rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten är utbildningen inställd tv.

Tävlingsledning- Kan kanske genomföras

En ny utbildning som vänder sig till klubbens TK-ordförande, tävlingsledning och tävlingsfunktionärer. Fördjupad kunskap om hur man förbereder, genomför och avslutar en golftävling som tävlingsledare. Viktiga golfregler och tävlingsspecifika frågor kommer att gås igenom. Avbrott, speltempo, lokala regler, tävlingsbestämmelser, markeringar m m. 
Vi rekommenderar deltagarna att genomföra webbutbildning i GIT Tävling.

Arrangeras den 23 april. Kostnad 600 kr.
Anmälan görs till Skånes Golf förbunds kansli Christin Gustafsson, kansli@skgf.se


AKTUELLA DATUM KOMMER ATT LÄGGAS UT PÅ SKÅNES GOLFFÖRBUNDS HEMSIDA.