Utbildning

GOLFREGLER/TÄVLINGSLEDNING

Här kommer utbildningar 2023 i golfregler mm att återfinnas.

Datum för utbildningarna och vilka utbildningar som kommer finnas är inte bestämt ännu. Vi inväntar bl a den nya regelboken.

 

Nedanstående utbildningar kommer eventuellt att erbjudas under 2023. 

Klubbpresentation för medlemmar

Utbildningen är perfekt för den vanliga golfaren och genomförs till exempel på en regelkväll på klubben eller i samband med Grönt Kort kurser. Hålls av en Nivå 1 eller Nivå 2 utbildad regelansvarig på golfklubben. Kontakta din golfklubb för aktuella kurser.

R&A Nivå 1

Främst för klubbens regelansvariga, TK-ordförande, tränare, klubbchef men passar också dam-, senior-, elit-, junior- och tävlingskommitté. Till målgruppen hör också golfspelaren med stort intresse för att kunna golfreglerna. Räkna med c:a 8 timmar. Antingen över en hel dag eller uppdelat på ett antal tillfällen. Efter genomgången utbildning får deltagarna ett R&A Diplom.

R&A Nivå 2

Utbildningen är öppen för alla regelintresserade som gått nivå 1 utbildning.
Utbildningen går igenom det mesta på en grundligare nivå. En del av utbildningen bedrivs utomhus med praktiska övningar. Räkna med c:a 12 timmar fördelat på 2 utbildningstillfällen.
Utbildningen avslutas med ett frivilligt regelprov. Efter genomgången utbildning får deltagarna ett R&A Diplom.
Intresserade har dessutom möjlighet att gå vidare till ett förordnande som Distrikts Domare. Ska då ta ett obligatoriskt regelprov.

Distriktsdomarutbildning. 

Öppen för dom som genomfört regelprovet i Nivå 2. Utbildningen sker löpande under tävlingssäsongen (maj - oktober) och skall ge deltagarna teoretiska och praktiska kunskaper/verktyg att självständigt kunna utföra distriktsdomaruppdrag. Deltagarna följer bl.a. med erfarna Distriktsdomare/Förbundsdomare på minst 3 tävlingsdagar och en besiktningsdag under tävlingssäsongen.

Tävlingsledning

Målgrupp: Intresserade från Skånes golfklubbar som ska/vill agera som tävlingsledare/tävlingsfunktionärer på golfklubben.

Kursinnehåll:
* Tävlingsledningens organisation
* Hur man preparerar en bana ut ett tävlings och regelperspektiv
* Förberedelser och agerande före, under och efter en tävling
* Avbrott i spelet

Ytterligare utbildningar kan eventuellt tillkomma.


AKTUELLA DATUM KOMMER ATT LÄGGAS UT PÅ SKÅNES GOLFFÖRBUNDS HEMSIDA.