Utbildning

GOLFREGLER/TÄVLINGSLEDNING

Om du är intresserad av golfregler och tävlingsledning är du välkommen på utbildning!

Utbildningsupplägger i Golfsverige är framtaget i samarbete med R&A och är fördelat på olika nivåer. Nivå 2 är nu öppen för alla regelintresserade. Utbildningen för distriktsdomare blir därmed en utökad Nivå 2. Glädjande nyhet för 2020 är en ny utbildning i Tävlingsledning med GIT.

Här är utbildningarna som kommer att finnas under 2020:

Klubbpresentation för medlemmar

Utbildningen är perfekt för den vanliga golfaren och genomförs till exempel på en regelkväll på klubben eller i samband med Grönt Kort kurser. Hålls av en Nivå 1 eller Nivå 2 utbildad regelansvarig på golfklubben. 
Kontakta din golfklubb för aktuella kurser.

R&A Nivå 1

Främst för klubbens regelansvariga, TK-ordförande, tränare, klubbchef men passar också dam-, senior-, elit-, junior- och tävlingskommitté. Till målgruppen hör också golfspelaren med stort intresse för att kunna golfreglerna.
Räkna med c:a 8 timmar. Antingen över en hel dag eller uppdelat på ett antal tillfällen. Efter genomgången utbildning får deltagarna ett R&A Diplom.

Arrangeras den 21 mars 2020.

R&A NIVÅ 2

Utbildningen går igenom det mesta på en grundligare nivå. En del av utbildningen bedrivs utomhus med praktiska övningar. Räkna med c:a 12 timmar fördelat på 2 utbildningstillfällen. Utbildningen är öppen för alla regelintresserade. 
Utbildningen avslutas med ett frivilligt regelprov. Efter genomgången utbildning får deltagarna ett R&A Diplom.

R&A Nivå 2 för distriktsdomare

Utbildningen går igenom det mesta, på en mycket grundlig nivå. Avslutas med ett rejält pass om tävlingsspecifika frågor, såsom lokala regler, tävlingsbestämmelser, markeringar, course set-up och avbrott. Stor del av utbildningen bedrivs utomhus med praktiska övningar. Räkna med c:a 12 timmar fördelat på 2 tillfällen. 
Utbildningen avslutas med ett obligatoriskt regelprov. Efter genomgången kurs och avlagt prov kan du blir förordnad som distriktsdomare.

Tävlingsledning med GIT

En ny utbildning som vänder sig till klubbens TK-ordförande, tävlingsledning och tävlingsfunktionärer. Fördjupad kunskap om hur man förbereder, genomför och avslutar en golftävling som tävlingsledare.
Viktiga golfregler och tävlingsspecifika frågor kommer att gås igenom. Avbrott, speltempo, lokala regler, tävlingsbestämmelser, markeringar m m. 
Vi rekommenderar deltagarna att genomföra webbutbildning i GIT Tävling.


>Här hittar du specifika utbildningar för tävlingsledare<

 

AKTUELLA DATUM KOMMER ATT LÄGGAS UT PÅ SKÅNES GOLFFÖRBUNDS HEMSIDA.