Plugga Golf - Golfgymnasier

Golfgymnasier


Golfgymnasiernas verksamhet är en viktig del av en seriös elitsatsning som ungdomsgolfare. Verksamheten stöds av landslagsverksamheten och elitutvecklingen inom Svenska Golfförbundet. Du får unika möjligheter att utvecklas för att bli en golfare på elitnivå samtidigt som du går din gymnasieutbildning.

Skolverkets och Svenska Golfförbundets tillstyrkan syftar till att ge eleven information om vilka skolor som har uppfyllt kriterierna för att bedriva elitinriktad golfträning i kombination med gymnasiestudier.

 

Kriterier

• Studieplaner med minst 400 p idrott, med kursplaner som i huvudsak följer riksidrottsgymnasier 
• Behöriga golflärare för huvuddelen av golfutbildningen 
• Bra träningsanläggningar för all form av träning
• Tillgång till fritt spel på bana under terminstiden 
• Avtal och samverkan med golfklubb 
• Registrering, uppföljning och analys av träning och tävling 
• Samverkan med din hemmatränare 
• SGF har ansvaret för den lokala uppföljningen och kvalitetssäkringen i samverkan med skolan

Program

Vissa av dessa skolor har breda idrottsprogram där golfeleverna går i rena idrottsklasser, ofta med ett utbud av idrottsrelaterade kurser. Vid andra skolor går golfeleverna på olika program i vanliga klasser.

NIU-gymnasier

Nedan finner du samtliga tillstyrkta NIU-gymnasier i Skåne med länk till skolan för mer information samt kontaktpersoner för golfutbildningen.

Malmö - https://malmo.se/idrottsgymnasium
Kontaktperson:  Martin Olsson, martin@golfaway.se, 073-979 09 16
Öppethus:10/10 och 15/11 kl 17:30
Malmö Idrottsgymnasium, Stadion Eric Perssons väg 41 ingång F
UttagningsdagTBD


NIU Filbornaskolan Helsingborg 
Filbornaskolan
Kontaktperson  Linnea Friskman, linnea.hampf@helsingborg.se , 070-6848 379
Öppet hus: 16/10 kl 18.00
Uttagningsdag: TBD


Landskrona  
Öresundsgymnasiet
Kontaktperson:  Andreas Westerberg, info@landskronagk.se, 070-813 61 10
Öppet hus: TBD
Uttagningsdag: 9 december 2023

Vellinge Sundsgymnasiet
Kontaktperson:  Per Johansson, info@coach4u.nu, 070-880 53 19
Öppet Hus: TBD 
Uttagningsdag: TBD


Kristianstad 
Söderportgymnasiet
Kontaktperson:  Robert Orelind, orelind@me.com
Öppet hus: TBD  Söderportsgymnasiet
Uttagningsdag: TBD


För mer info om golfgymnasier PLUGGA GOLF