Plugga Golf - Golfgymnasier

Golfgymnasier


Golfgymnasiernas verksamhet är en viktig del av en seriös elitsatsning som ungdomsgolfare. Verksamheten stöds av landslagsverksamheten och elitutvecklingen inom Svenska Golfförbundet. Du får unika möjligheter att utvecklas för att bli en golfare på elitnivå samtidigt som du går din gymnasieutbildning.

Skolverkets och Svenska Golfförbundets tillstyrkan syftar till att ge eleven information om vilka skolor som har uppfyllt kriterierna för att bedriva elitinriktad golfträning i kombination med gymnasiestudier.

 

Kriterier

• Studieplaner med minst 400 p idrott, med kursplaner som i huvudsak följer riksidrottsgymnasier 
• Behöriga golflärare för huvuddelen av golfutbildningen 
• Bra träningsanläggningar för all form av träning
• Tillgång till fritt spel på bana under terminstiden 
• Avtal och samverkan med golfklubb 
• Registrering, uppföljning och analys av träning och tävling 
• Samverkan med din hemmatränare 
• SGF har ansvaret för den lokala uppföljningen och kvalitetssäkringen i samverkan med skolan

Program

Vissa av dessa skolor har breda idrottsprogram där golfeleverna går i rena idrottsklasser, ofta med ett utbud av idrottsrelaterade kurser. Vid andra skolor går golfeleverna på olika program i vanliga klasser.

NIU-gymnasier

Nedan finner du samtliga tillstyrkta NIU-gymnasier i Skåne med länk till skolan för mer information samt kontaktpersoner för golfutbildningen.

Malmö
https://malmo.se/idrottsgymnasiumKontaktperson: Martin Olsson, martin@golfaway.se, 073-979 09 16
Öppethus:

17/11 kl. 18.00 på Rönnebäck i inomhushallen, Rönnebäcksvägen 3 Oxie
 
22/11 kl. 18.00 på Malmö Idrottsgymnasium, Stadion Eric Perssons väg 41 ingång F

Helsingborg
Filbornaskolan

NIU Filbornaskolan 

Kontaktperson Linnea Friskman, linnea.friskman@vasatorp.golf , 070-6848 379

Landskrona

Öresundsgymnasiet
Kontaktperson: Andreas Westerberg, info@landskronagk.se, 070-813 61 10
Öppet hus: TBD
Uttagningsdag: 7/1, på Landskrona

Vellinge
Sundsgymnasiet
Kontaktperson: Per Johansson, info@coach4u.nu, 070-880 53 19
Öppet Hus: 16/11
Uttagningsdag: 14/12, kl 08.15-16.00

Kristianstad
Milnergymnasiet
Söderportgymnasiet
Österänggymnasiet
Kontaktperson:
Robert Orelind, orelind@me.com
Öppet hus: Söderportsgymnasiet, TBD, kl TBD

Uttagningsdag 13/1 

För mer info om golfgymnasier PLUGGA GOLF