Förtjänsplakett

Förtjänstplaketten tilldelas förening, institution eller annan organisation som på ett synnerligen förtjänstfullt sätt befordrat golfsportens intressen

  • Plaketten utdelas vid distriktsmötet eller annat lämpligt evenemang