Policy

Denna policy fastställdes på höstårsmötet 2005 och gäller from 1 januari 2006. Fördelarna med utmärkelsen gäller ej retroaktivt.

  1. Det ligger inget värde i att personer som nått sådana kvalifikationer att en belöning är aktuell ska behöva vänta på sin utmärkelse tills ett eventuellt uppdrag är över. Tvärtom kan det ofta vara en fördel att en person belönas medan gjorda insatser är aktuella. Utmärkelsen kan därför tilldelas under pågående uppdrag eller när personen lämnar sitt uppdrag.
  2. Varje bedömning görs individuellt. Det finns ingen automatik i att vissa uppdrag gör att en person kan förvänta sig en utmärkelse - inte heller ska en utmärkelse på silvernivå förhindra en utmärkelse på guldnivå. I bedömningen kan hänsyn också tas till insatser och arbete inom SGF centralt även om poäng saknas för detta i poängskalan. Varje person bedöms för sig.