Anmälan är öppen till våra lagtävlingar för juniorer...

Dax att anmäla klubbens lag till våra juniortävlingar 

Vårt upplägg ser ut så här i år och anmälningsavgiften är 1000 kr per lag (oförändrad) och faktureras av kansliet, sista anmälnings dag är 6/2. På hemsidan kan ni även läsa mer om varje aktivitet under Tävlingar och Tourer.

Lag:

Mer info om varje tävling finns även under Tävlingar/Tourer på hemsidan.

Kommentarer