Farligt spel ökar

FARLIGT SPEL ÖKAR

Det är stort tryck med spel ute på våra golfbanor nu under sommaren. Våra banarbetare arbetar för fullt. Tyvärr utsätts de för stora risker i sitt arbete, då en del spelare inte tar hänsyn till att banarbetarna har företräde på våra golfbanor.

Under de sista dagarna har två juridiska ärenden avslutats -
Fråga om åsidosättande av säkerhet vid golfspel. Beslutet i dessa ärenden blev 4 månaders avstängning för de åtalade.

Besluten är förmildrande p g a vissa orsaker, annars är straffet 1 års avstängning för denna typ av anmälan. I båda fallen har boll spelats mot banarbetare utan att spelarna fått klartecken från banarbetarna att det var OK att slå och att de hade uppsikt över bollen.

Det har även inkommit nya fall av farligt spel mot banarbetare under sommaren.

I RA:s och USGA:s Regler för golfspel från januari 2019 framgår bland annat att en golfspelare ska vara hänsynsfull mot andra och värna om andras säkerhet. Det innebär att en golfspelare, innan han eller hon slår ett slag ska försäkra sig om att ingen befinner sig inom ett område där det finns risk för att träffas av bollen (den så kallade riskzonen). I praxis har nämnda regel tolkats på så sätt att en golfspelare aldrig får slå ett slag när han eller hon är medveten om att en annan person befinner sig i riskzonen utan att dessförinnan ha fått ett tydligt klartecken.

För bestraffning krävs att den anmälde spelaren har handlat uppsåtligen (med avsikt) eller varit oaktsam. Rena olyckshändelser kan inte bli föremål för bestraffning.

Vi vill med denna information uppmana alla styrelser, klubbchefer, golfspelare mm att verkligen hjälpa till med att informera om problemet, så att våra banarbetare får en säker och trevlig arbetsplats framöver!

Med önskan om en fortsatt härlig golfsommar!

Stefan Lindvall
Ordförande
Skånes Golfförbund

 

Kommentarer