Förslag till förändring av arrangörsstödet och ny SGF Golf ranking 2022

Arrangörsstödet

Efter en motion på förbundsmötet 2020 har SGF:s tävlingsavdelning analyserat modellen för arrangörsstöd till golfklubbar som arrangerar förbundstävlingar. Två förslag på ny modell har nu tagits fram – välkommen att skicka in synpunkter senast 31 augusti till magnus.grankvist@golf.se 

Läs förslaget här:
Förslag till nytt arrangörstöd


Förslag till förändring av SGF Golf Ranking

Efter beslut på förbundsmötet i april 2020 fick en utredningsgrupp i uppdrag att se över hur SGF Golf Ranking kan utformas för att stimulera tävlingsdeltagande och uppmuntra tävlingsarrangemang i högre grad än dagens system.

Nu presenteras utredningsgruppens förslag till förändring, som bygger på principen ”de åtta bästa tävlingarna de senaste två åren”.

Den nya rankingen planeras att införas januari–februari 2022. När den nya rankingen införs blir det en omedelbar övergång, då det inte går att ha två parallella rankingsystem.

SGF tar gärna emot feedback på det nya förslaget. Vänligen mejla dina synpunkter till ranking@golf.se, senast den 31 augusti 2021.

Zoom möte den 26/8

Stockholms Golfförbund bjuder in till Zoom möte den 26/8 för mer information i ämnet läs mer här:

Agenda till Zoom mötetKommentarer