Fortsatt stark avrådan från tävling i Golfsverige - förlängt till 23 maj...

Fortsatt stark avrådan från tävling i Golfsverige

Sedan 1 mars 2021 avråder Folkhälsomyndigheten starkt alla idrotter från att arrangera tävlingar, med undantag för yrkesmässig idrott. 

Tills vidare är SGF:s starka rekommendation därför att inte genomföra någon tävlingsverksamhet i Golfsverige. Undantag är tävlingar som faller inom RF:s och SGF:s definition av yrkesmässig idrott (se nedan). 

SGF har också beslutat att inte arrangera några förbundstävlingar (A- och B-tävlingar) förutom de tävlingar som faller inom definitionen yrkesmässig idrott. Inga tävlingar registreras heller i SGF Golf Ranking. 

Uppdatering 26 april

SGF:s starka avrådan från tävling samt beslut att inte arrangera förbundstävlingar utöver yrkesmässig idrott gäller till och med 23 maj. Beslutet förlängs eller omvärderas veckovis. Nytt beslut kommuniceras måndag 3 maj.

 

Definition av yrkesmässig idrott

I nedan dokument hittar du Riksidrottsförbundets övergripande definition av yrkesmässig idrott, samt Svenska Golfförbundets (SGF) definition som gäller specifikt för golfen.

Golfens definition av yrkesmässig idrott 

Bakgrund till tävlingsstoppet

Den 24 februari 2021 fattade Folkhälsomyndigheten beslut att idrottsrörelsen från och med 1 mars helt bör avstå helt från att ordna eller delta i läger, matcher, cuper och andra tävlingar, med undantag för yrkesmässig idrott. Beslutet grundades på det rådande allvarliga smittläget.

Enligt Folkhälsomyndighetens tidigare föreskrifter och allmänna råd fanns ett undantag för enstaka matcher eller tävlingar för barn födda 2005 och senare. Detta undantag hävs från och med den 1 mars, till dess att smittläget förbättras.

Läs mer hos RF

Källa: Svenska Golfförbundet
https://golf.se/for-klubben/radgivning/corona-riktlinjer-for-klubbar/tavlingsinformation/

Kommentarer