Stort tack!

Per Linderbert och Kent Martinsson har inför 2022 valt att inte fortsätta i seniorsektionen och i och med detta genomgår sektionen en föryngring med tre nya unga förmågor som vi kommer presentera på kontaktmannakonferensen i vår.

Vi vill såklart passa på att tacka Per och Kent för ett solitt stöd och väl genomfört arbete genom åren. Många ideella timmar har lagts på att få seriespelet att fungera och vi hoppas såklart på att träffa både Per och Kent på golfbanan. Tyvärr kunde inte Kent medverka vid vår senaste träff.

Nya yngre förmågor har redan börjat sitt arbete i sektionen och vi kan tacksamt välkomna Joakim Gyllin, Eslövs GK, Fredrik Johansson, Lunds GK, och Patrik Johansson, Barsebäck Golf. Stefan Lewitas tar över rollen som sammankallande i sektionen och Tomas Hjärne fortsätter som innan med resultatrapportering, när väl seriespelet sparkar igång igen.

Kommentarer