Seriespel Herrar Seniorer

Seriespel 2022

Vi från Seniorsektionen Herrar, vill rikta ett stort tack till alla kontaktmän, klubbchefer, kanslister, lagledare och övriga som har hjälpt till med Seriespelet för Herrar Seniorer 2022. Det var en lång väntan med en pandemi som kom emellan, men i år blev det av. Seriespelet har varit efterlängtat av många.

I år har vi haft 383 lag som har tävlat i kategorierna: H22, H40, H50, H60, H70, H75 och H80. En applåd för alla som deltagit och ett trefaldigt leve för alla vinnande lag.

Ni finner lag resultaten från alla serier på skgf.se: https://www.skgf.se/se/seniorer/herrar/resultat/2022 

Seriespel 2023

Nu blickat vi framåt mot Seriespel Herrar Seniorer 2023, och i samband med det vill vi göra er uppmärksamma på några viktiga datum:

  • 31 oktober: Önskemål om speldagar samt av-/ny-anmälan av lag
  • 20 november: Preliminärt spelschema publicerat 
  • 15 december: Sista datum för ändringar från klubbarna. Härefter utgår avgift för lagen även om de senare avanmäls.  Om avanmälning sker efter detta datum kommer klubben fortfarande behöva genomföra sin omgång.
  • 15 januari: Slutgiltigt spelschema. Ändringar efter detta datum sker i mån av plats.

Observera att datumet 31 oktober ovan gäller för av-/ny-anmälan av lag. Ni skickar era ändringar till herrar@skgf.se

Ni kontaktmän som var på Bjäre i Torsdags känner säkert igen datumen. För övrigt ligger presentation och protokoll från konferensen på skgf.se. https://www.skgf.se/se/seniorer/herrar/protokoll

Återigen, tack för ert stöd,

Med vänliga hälsningar,

Seniorsektionen Herrar

Kommentarer