Vårårsmöte 17 april 2021

Lördagen den 17 april 2021 håller Skånes Golfförbund sitt årliga Vårårsmöte. I år sker det digitalt kl 10:00. Länk kommer att skickas ut till klubbordföranden i god tid innan mötet.

Kommentarer