Bansektion

Bansektionens uppdrag är att:

  • Utveckla och samordna distriktets arbete avseende ban- och miljöfrågor.
  • Verka så att distriktets miljöengagemang informeras till klubbarnas ordförande och miljöansvariga.
  • Verka för att säkerhetsarbetet prioriteras på klubbarna.
  • Arrangera träffar för greenkeepers och banpersonal.

 

 

 

 

Mål

  • Minst 50% av klubbarna i Skåne ska vara miljöcertifierade under 2015.
  • Verka för att höja kvaliteten för banskötseln i allmänhet genom klubbesök.
  • Sprida och ta vara på de forskningsresultat som löpande kommer från Svenska Golfförbundets olika forskningsprojekt, och se till att de används av de skånska klubbarna.
  • Verka för att öka tillgängligheten på våra banor för alla kategorier golfare.
  • Genomföra kurs "Golfbaneskötsel" för förtroendevalda samt fortsättningskurs "Course Set Up"

Medlemmar

 

Lars-Göran Albrechtsson, ordförande

E-post: lgalbrektsson@gmail.com

Telefon: 076-324 21 77‬

 

Ingemar Månsson

E-post: ingemar@lmiab.com

Telefon: 0706-29 20 06

 

Kurt-Inge Johansson

E-post: kurtingejohansson@tele2.se

Telefon: 0709-24 96 37

 

Thomas Persson

E-post: persson.th@googlemail.com

Telefon: 0709-82 26 68

 

Per Hansson, miljöinspiratör

E-post: fam.hansson.nyhamn@telia.com

Telefon: 0761-25 75 02

Mats Rosendahl

E-post: rosendahl.mats@gmail.com

Telefon: 0705-160905

 

Adjungerad

Göran Hansson, bankonsulent SGF

E-post: goran.hansson@sgf.golf.se

Telefon: 0703-34 56 00

 

Jan Wennberg, SGA Skåne

E-post: jan.wennberg@hotmail.com

Telefon: 0705-65 40 13