STERF

STERF är de nordiska golfförbundens gemensamma forskningsstiftelse. Nordiskt samarbete ger oss mer forskning för varje investerad krona. Vi får dessutom tillgång till den bästa kompetensen i alla nordiska länder och vi får volym på verksamheten. Forskningsprojekten genomförs i samarbete med nordiska universitet, högskolor och forskningsinstitut där den största delen av forskningskompetensen finns.

STERF levererar ny kunskap som är nödvändig för modern banskötsel, kunskap som är praktiskt nyttig och färdig att använda till exempel direkt i banskötseln, i dialog med myndigheter och allmänhet och i ett trovärdigt miljöarbete. Samtliga projekt finansieras, helt eller delvis, av de nordiska golfklubbarna. Forskning inom följande områden prioriteras:

Förädling och kontinuerlig sortprovning av gräs för NordenSkötselstrategier för god övervintringKontroll av sjukdomar, insekter och ogräsEffektivt utnyttjade av energi, vatten och växtnäringRekommendationer för vård av natur- och kulturvärden

Forskningsprojekt kräver resurser och tar tid om de ska ge tillförlitliga resultat. Försök måste ofta genomföras under flera år och under olika förutsättningar. Därför är långsiktig planering och finansiering en förutsättning för att forskningen ska leverera nödvändig och praktiskt nyttig kunskap. Att forskning och utveckling är en lönsam investering ser vi flera bra exempel på i årsboken.

På STERF:s hemsida sterf.golf.se finns information om alla avslutade och pågående forskningsprojekt samt STERF:s forskningsprogram, organisation mm.