Regel och HCP sektionen

Gruppens uppdrag är att:

  • Ansvara för all verksamhet relaterad till domar- och regelfrågor.

 

Mål

  • Utbildning i regler
  • Erbjuda nya (ett-två år gamla) banor hjälp med bl a banmarkeringar
  • Förordnande av domare enligt regler fastställda 2019
  • Utdelning av domaruppdrag av Skånes tävlingar
  • Erfarenhetsåterföringen utvärderas och delges alla domare

Medlemmar

Anders Olen, Ordförande
anders.olens@gmail.com

Solveig Wennerholm, Sekreterare
solveig@importbil.se

Anders Persson, Regelansvarig Skåne distriktet
bjorkhaga@telia.com

Jan-Christer Lofthagen, Hcp Ansvarig Skåne distriktet
janchristerloftis@gmail.com

Bengt Carlsson, Ansvarig Lokala Regler Skåne Distriktet
bc61320@live.se

Tommy Schill, Adjungerad
tommy.schill@telia.com

Christin Gustafsson, Adjungerad
Kanslichef SkGD

kansli@skgf.se