Om oss

Skånes Golfförbunds Paragolfsektion ska verka för att:
Utveckla och samordna golfen för personer med funktionsnedsättningar inom distriktet i
alla avseenden enligt Riksidrottsförbundets, Svenska Golfförbundets och EDGA:s riktlinjer.


Mål
Synliggöra paragolfen i så många sammanhang som möjligt

Möjliggöra att alla personer med funktionsnedsättningar som vill ska få prova på och
utvecklas inom golfsporten.

Vara behjälpliga vid tillgänglighetsanpassning av Skånes golfanläggningar

Utbilda paragolfansvariga