Om oss

Skånes Golfförbunds Paragolfsektion ska verka för att:
Utveckla och samordna golfen för personer med funktionsnedsättningar inom distriktet i
alla avseenden enligt Riksidrottsförbundets, Svenska Golfförbundets och EDGA:s riktlinjer.


Mål
Synliggöra paragolfen i så många sammanhang som möjligt

Möjliggöra att alla personer med funktionsnedsättningar som vill ska få prova på och
utvecklas inom golfsporten.

Vara behjälpliga vid tillgänglighetsanpassning av Skånes golfanläggningar

Utbilda paragolfansvariga

Anordna erfa-utbyte mellan klubbar

Bilda en bred och konkurrenskraftig Skånetrupp

Bygga ut Skånes Paragolftour