Kontaktmannakonferens 2021

Vårmöte

Kontaktmannakonferens Vår är inställd på grund av Covid-19. 

Vi följer löpande gällande restriktioner och rekommendationer och meddelar möjlighet att genomföra höstkonferensen vid senare tillfälle.