Frågor och svar

Nedan listar vi inkomna och vanliga frågor vi får och vi fyller på efterhand vi behöver...

Lottningsmall

Importen fungerar inte?

Kontrollera så att det inte finns några mellanslag eller bokstäver i Golf-ID

Vid import av lottningsmallen så blir inte startlistan i rätt ordning?

Istället för att lämna blanka rader för ej anmälda spelare, ange istället x i för- och efternamn. När sedan lottning är gjord, ta bort spelare x och sortera om startlistan enligt behov.