Seniorsektionen Herrar

Generell e-postadress: herrar@skgf.se

E-postadress för resultat: resultat.herrar@skgf.se

Stefan Lewitas (SL)

Ordförande
 • Sammanhållande för sektionens samtliga aktiviteter
 • Verksamhetsplanering och årsredovisning
 • Budgetplanering, uppföljning och rapportering
 • Representant i Tävlingssektionen
 • Tävlingsbestämmelser seriegolf och DM
 • Bevakning SGF´s regelkort
 • IT-relaterade uppgifter för SkGF´s hemsida/Dropbox
 • Informationsbrev till kontaktmän och klubbar

Joakim Gyllin (JG)

Serieindelning
 • Serieindelning
 • Uppläggning av tävlingar H22/H40
 • Höstmöte tillsammans med FJ

Fredrik Johansson (FJ)

Resultatrapportering
 • Uppläggning av tävlingar H70/H80
 • Resultatrapportering tillsammans med TH
 • Höstmöte tillsammans med JG/TH

Tomas Hjärne (TH)

Resultatrapportering
 • (Resultatrapportering tillsammans med FJ)
 • Kontaktmannalista
 • Höstmöte tillsammans med FJ/JG
 • Statistikuppföljning samtliga kategorier tillsammans med JG

Patrik Johansson (PJ)

IT/hemsida
 • Sekreterare
 • Uppläggning av tävlingar H50/H60/H75
 • Mallar och blanketter för genomförande av bl.a. seriespelet, DM och konferenser
 • Dynamaster
 • Kallelser/anmälningar konferenser
 • Vårmöte tillsammans med SL