Seniorsektionen Herrar

Generell e-postadress: herrar@skgf.se

E-postadress för resultat: resultat.herrar@skgf.se

Stefan Lewitas

Ordförande

Joakim Gyllin

Serieindelning

Fredrik Johansson

IT/hemsida

Tomas Hjärne

Resultatrapportering

Patrik Johansson

Resultatrapportering