Seniorsektionen Herrar

Generell e-postadress: herrar@skgf.se

E-postadress för resultat: resultat.herrar@skgf.se

Stefan Lewitas (SL)

Ordförande
 • Mobil: 070-643 60 03
 • Sammanhållande för sektionens samtliga aktiviteter
 • Verksamhetsplanering och årsredovisning
 • Budgetplanering, uppföljning och rapportering
 • Representant i Tävlingssektionen
 • Tävlingsbestämmelser seriegolf och DM
 • Bevakning SGF´s regelkort

Joakim Gyllin (JG)

Serieindelning
 • Mobil: 070-863 28 76‬
 • Serieindelning
 • Löpande ändringar i seriespel
 • Statistikuppföljning samtliga kategorier tillsammans med FJ

Fredrik Johansson (FJ)

Resultatrapportering
 • Mobil: 070-665 62 28‬
 • Uppläggning av tävlingar H22/H50
 • Resultatrapportering
 • Statistikuppföljning samtliga kategorier tillsammans med JG

Tomas Hjärne (TH)

Konferensansvarig
 • Mobil: 070-815 64 73
 • Kontaktmannalista
 • Kontaktmannakonferenser
 • Uppläggning av tävlingar H60/H70/H75

Patrik Johansson (PJ)

IT/hemsida
 • Mobil: ‭070-844 42 10‬
 • Sekreterare
 • Uppläggning av tävlingar H40/H80
 • Mallar och blanketter för genomförande av bl.a. seriespelet, DM och konferenser
 • Dynamaster
 • Kallelser/anmälningar konferenser
 • IT-relaterade uppgifter för SkGF´s hemsida/Dropbox
 • Informationsbrev till kontaktmän och klubbar